Dolda fel vid köp av begagnad bil

De allra flesta köper sin bil i god tro vilket i värsta fall kan bli en dyr och komplicerad historia. Vad gör du om du köpt en begagnad bil från en privatperson som senare visar sig ha dolda fel? Dolda fel innebär att bilen har problem som du inte kunde upptäcka vid köpet och som försäljaren eventuellt hade vetskap om men undanhöll från dig.

En privatperson som säljer en bil tror vanligtvis att han eller hon friskrivit sig från säljaransvar när de säger att bilen sålts i ”befintligt skick”. Detta är inte helt korrekt eftersom det finns situationer där säljaren fortfarande är ansvarig. Om de uppgifter säljaren givit vid köpet inte överensstämmer och antas att ha haft inverkan på köpet. Om en säljare inte informerat köparen om något som han eller hon känt till (eller antas känt till) och som köparen borde fått vetskap om (exempelvis bilens faktiska körsträcka inte överensstämmer med bilen) samt att detta skulle ha haft inverkan på köpet. Om bilen är i betydligt sämre skick än vad köparen trott med hänsyn till pris, körsträcka eller liknande.

Det är givetvis enklare och säkrare att handla en bil via en bilhandlare som ger garanti. När exempelvis företag köper bilar ser de till att de får garanti. Samma gäller när företag, organisationer eller föreningar när de köper profilprodukter eller presentreklam. Hos exempelvis Medtryck online kommer du att kunna handla tryggt med deras nöjd kund garanti. Medtryck har ett av marknadens största utbud av presentreklam samt profilprodukter med bland annat reklampennor, profilkläder, reflexvästar, gåvokort samt reklamparaply. När du beställer reklamprodukter hos Medtryck är du garanterad bra pris, personlig service, kostnadsfri offert samt korrektur, säkra leveranser, prover samt uppföljning.

Vid köp av en privatperson gäller köplagen, men kom ihåg att köplagen kan förhandlas bort. Vad som anses felaktigt gällande en bil enligt lagstiftningen kan variera beroende på avtal samt omständigheterna i varje enskilda fall. När du köper en bil utan garanti måste du kunna visa att bilens fel fanns när du köpte den samt att du uppfyllt undersökningsplikten. Givetvis kan det inte förväntas att en lekman ska kunna upptäcka fel på samma sätt som en expert skulle ha gjort.

Om felet går att reparera har du som köpare rätt att begära för säljaren att stå för kostnaden. Det är dock viktigt att din reklamation till säljaren är skriftlig, gärna per e-post, innan du kör bilen till en verkstad. Om felet är stort finns ibland möjlighet att häva köpet. Reklamation behöver dock ske inom vad som kan anses vara skälig tid.

När du handlar en bil hos en bilhandlare kommer bilen vanligtvis med garanti. Men om bilen ger problem eller har dolda fel har du enligt konsumentköplagen möjlighet att klaga till bilhandlaren (inom tre år) även om du inte har garanti.