Fastighetsuthyrning till bilförsäljare – enklare med teknisk förvaltning

Är du en fastighetsägare som behöver lite råd gällande hur du får bättre flyt i verksamheten? Då kan du gynnas av nedanstående tips för att ta ditt fastighetsägande till högre höjder. Att hyra ut fastigheter till bilförsäljare blir exempelvis enklare med hjälp av en teknisk förvaltning.

Var en bra hyresvärd

Det som alla fastighetsägare har gemensamt är att de är beroende av hyresgäster. Det är ju som bekant hyresgästerna som betalar för eventuella renoveringar samt för fastighetslånen till banken och utan hyresgäster blir fastigheterna en minusaffär. Att vara en bra hyresvärd är därför mycket viktigt för att säkerställa att folk vill bo i ens fastigheter, vilket bidrar till att man får ett bra kassaflöde och inkomster från sina fastigheter. Men hur åstadkommer man det?

För att säkerställa att man är en bra hyresvärd och slippa hamna på svarta listan är det viktigt att man uppfyller vissa krav som ställs på sig som fastighetsägare och hyresvärd. Det finns en mängd lagar och regler att förhålla sig till. Bland annat ska man:

  • Se till att fastigheterna är i gott skick med regelbunden tillsyn, kontroll och uppföljning.
  • Åtgärda alla fel och brister som uppstår i fastigheterna, speciellt de som hyresgästerna inte orsakat i form av exempelvis naturligt slitage eller åldersrelaterade problem.
  • Säkerställa att fastigheterna har en god inom- och utomhusmiljö som uppfyller kraven enligt miljöbalken som alla hyresvärdar ska följa.
  • Vara lyhörd när hyresgäster klagar på diverse problem som uppstår i eller kring fastigheterna. Det kan handla om alltifrån grannar som är störiga till myror i köket.
  • Vara tillgänglig så att hyresgästerna känner att de kan lita på hyresvärden och att det är lätt att nå den.

Skapa rätt förutsättningar för att vara en bra hyresvärd

Hyresgästerna och dess trivsel är en avgörande faktor för att få verksamheten att fungera ordentligt. Det gäller även om du hyr ut till bilförsäljare som köper/säljer bilar och sysslar med affärsverksamhet i fastigheten. Det kan nämligen uppstå många fel och brister även om man inte bor i den. För att underlätta för dig som hyresvärd, kan du ta hjälp av en teknisk förvaltning som gör fastighetsägandet betydligt enklare på många sätt och vis. Med en teknisk förvaltning får du hjälp med underhåll och skötsel av fastigheten i stor och liten skala, vilket är en väldigt viktig del när det kommer till att vara en god hyresvärd. Den tekniska förvaltningen ser till så att dina fastigheter får rätt skötsel och underhåll så fort fel och brister uppstår. Luta dig tillbaka och njut av att kunna lägga din dyrbara tid på andra saker än fastighetsskötseln.